نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟


چرا باید در انتخابات شرکت کنیم ؟

مشتاقیم تا دیدگاه های شمارا در خصوص: پایداری و قدرت نظام و ضرورت شرکت در انتخابات، توجه به دیدگاه‌های رهبری در مورد انتخابات، انتخابات و صدای ملت، نماینده باید امید را به جامعه برگرداند، نماینده باید نسبت به این نظام و ایران تعصب داشته باشد، نماینده باید معتقد به قانون اساسی باشد، نماینده باید صدای ملت باشد و ویژگی‌های نماینده اصلح  را بدانیم  لطفا نقطه نظر های خود را برای ما ارسال کنید