رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

چاپ باتیک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چاپ باتیک

در چاپ باتیک ، کلیه طرحها و رنگها را با استفاده از واکس و عملیات رنگرزی بر روی پارچه منتقل می‌کنند. برای این کار بیشتر از پارچه ابریشم استفاده می‌شود. تاروپود پارچه از واکس پوشیده می‌شود و هر دو روی پارچه یکسان نقش می‌شود.
رنگهای به کار رفته برای چاپ بیشتر از دسته رنگهای گیاهی مانند روناس، اسپرک، پوست انار و زردچوبه است.
یکی از ویژگی‌های چاپ باتیک ایجاد رگه‌های رنگی است که در اثر شکستن واکس و نفوذ رنگ از میان این شکست‌ها به پارچه در حین عملیات رنگرزی برروی پارچه پدید می‌آید.
ابزار کار چاپ باتیک  رنگ ، قلم‌مو، پارافین ، پالت ، موم  نیز استفاده می‌شود. روش‌های چاپ باتیک عبارتند از چاپ مستقیم، چاپ برداشت، چاپ با شابلون، نقاشی باتیک روی پارچه ابریشمی، تار عنکبوتی، قلم‌مویی، بدون رنگرزی و باندا (پیچشی).

 


Batik Printing
Batik is a method of printing on textiles in countries like Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India and Iran. It has been practiced since ancient times. It roots in an Indonesian word “Batik”. In Batik printing, all designs and colors are done using wax and dyeing operations are transferred on fabrics. Mostly the silk fabric is used for this purpose. The depth of the wax-covered cloth and both used the same fabric. Most of the colors used for printing batch plant dyes such as madder, mignonette, pomegranate and turmeric. A characteristic of Batik printing is the gaps or wrinkles of colors on the surface of fabrics which gives a beautiful look to the fabrics. Batik printing tool paint, paintbrush, Wax, Palette Wax is used. Batik printing methods include direct printing, printing, cropping, printing templates, Batik painting on silk, spider, paintbrush, without dyeing and Banda (wrapping).تازه ها