پیک بهار

همزمان با فرارسیدن نوروز و استشمام بوی بهار آیینی در شهرها و روستاهای مازندران اجرا می‌شود که به آن نوروز‌خوانی یا بهار خوانی یا نوروزی می‌گویند. افرادی که به آنها نوروز خوان گفته می‌ شود پیش از آغاز فصل بهار به صورت دوره‌گرد به روستاها و محله های اطراف می روند و اشعاری در مدح بهار با ذکر مفاهیم مذهبی به صورت بداهه یا از روی حافظه می‌خوانند. این اشعار بیشتر بصورت ترجیع بند بوده و توسط یک یا چند شخص همزمان خوانده می شود
تازه ها