رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

پیمان نامه جهانی رامسر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیمان نامه جهانی رامسر

که در سال 1349 خورشیدی در استان مازندران و در شهر ساحلی رامسر به تصویب بسیاری از کشورها و نیز سازمان های معتبر بین المللی در زمینه ی محیط زیست رسیده است. این کنوانسیون در آغاز با تلاش های اسکندر فیروز ملقب به پدر حفاظت از محیط زیست ایران مطرح و به تصویب 18 کشور شرکت کننده در همایش رامسر رسید اما هم اکنون حدود 160 کشور جهان عضو این پیمان نامه جهانی هستند. این پیمان نامه به منظور حفاظت از تالاب ها و پرندگان مهاجر شکل گرفته است و بر این پایه امروزه مهمترین تالاب های جهان را با عنوان فهرست رامسر می شناسند. پیمان نامه جهانی رامسر از آنچنان اهمیتی برخوردار است که دوم فوریه که سالروز برگزاری همایش رامسر می باشد به عنوان روز جهانی تالاب ها نامگذاری شده است و هم اکنون سالهاست که پرچم پیشرفته ترین کنوانسیون زیست محیطی جهان در مقر دایمی آن در کشور سوییس همواره با نشان و نام رامسر برافراشته می باشد. تا این شهر زیبای مازندران به نمایندگی از کشورمان پیشتازی ایران را در راستای حفاظت از محیط زیست در جهان به اثبات برساند.The International Convention of Ramsar, which was approved by 18 countries across the world in 1970 in Ramsar, in the West of Mazandaran Province, is among the prominent ecological conventions in the world. The convention was prepared by the efforts of Eskandar Firouz known as the father of protection of environment of Iran. At time being, 160 countries are members of the Ramsar Convention. The Convention of Ramsar is aiming to protect lagoons and immigrant birds. The permanent headquarter of the Convention of Ramsar is located in the Switzerland. The flag of the convention bears the name and symbol of Ramsar. The February 2nd is the anniversary of the Convention of Ramsar which is named the World Day of Lagoons.تازه ها