سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

پیشنهاد رییس جمهوری به سازمان ملل ریشه در اعتقادات دینی ما دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

پیشنهاد رییس جمهوری به سازمان ملل ریشه در اعتقادات دینی ما دارد

حجت الاسلام ˈعباسعلی ابراهیمیˈ روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در مبانی دینی و اعتقادی ما چیزی بعنوان افراط و تفریط و خشونت دیده نمی شود و توجه به فرهنگ اعتدال اصل و مبنا است.

وی اظهارداشت: تصویب پیشنهاد دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل طرح ، ایران هراسی را که دشمنان در دنیا مطرح کرده بودند از بین برد.

وی گفت: تفکر ایران هراسی به لحاظ عدم شناخت حقیقی دشمنان از هویت و ذات پاک نظام اسلامی است که با تصویب طرح رییس جمهوری در سازمان ملل چهره واقعی نظام اسلامی برای تمامی مردم جهان تبیین و بازگو شد.

وی افزود: آنچه را که رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل به آن اشاره کردند برخواسته از پیشرفه ترین نظریه و دیدگاهای است که می تواند جامعه انسانی را به سرمنزل مقصود که سعادت بشریت است ، برساند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به این نکته اشاره کرد که اسلام همواره بر صلح و اعتدال گرایی تاکید دارد و با خشونت علیه انسانها مخالف است .

حجت اسلام ابراهیمی گفت: تصویب پیشنهاد دکتر روحانی مبنی بر نفی خشونت و افراط گری و داشتن جهانی عاری از خشونت که با رای مثبت نمایندگان 190 کشور به تصویب رسید ، موید افزایش اقتدار نظام اسلامی است.

وی ادامه داد: در واقع این مصوبه نشان دهنده مخالفت مکتب اسلام با هرگونه افراطی گری و خشونت است .