رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

پک پکی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پک پکی

بازیکنان در مقابل هم و بر روی زمین می نشینند ، طبق توافق ، چند عدد گردو را بر روی زمین می ریزند. پس از قرعه کشی و انتخاب اولین بازیکن و... بازیکن اول ، روی گردوها دولا می شود و با تکیه دادنِ مچ دست به روی زمین ، دو انگشتش را به حالتِ تلنگر زدن و در پشت یک گردو قرار می دهد ، و طوری نشانه روی می کند که این تلنگر به گردویی بخورد ، و آن را به هدف اصابت به گردویی دیگر ، روانه کند. هر کدام از گردوهایی را که با تیرِ گردویِ پشتِ تلنگر شکار کند ، (ضربه بزند) آن گردوها متعلق به اوست.

 

 

 

Pak Paki is a game played with walnuts by several persons. Players sit in front of each other on the ground and put some walnuts on the ground. Then each player should hit the walnuts with a walnut in his hand by his fingers in a movement flip. If a player succeeds to hit walnut(s), then the walnut(s) will be his.تازه ها