رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

پیام عاشورا - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

پیام عاشورا

بیانات استاد «رحیم پورازغدی» درباره «حادثه عاشورا و اینکه پروژه عاشورا یک پروژه عبادی سیاسی بود و این خواست خدا بود که پیام عاشورا عالم گیر شود»