نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پل های ارتباطی مرکز

پل های ارتباطی مرکز


روابط عمومی
تلفن گویا برای شهرستان ساری :  162
تلفن:   33064444  و  33063333
پيامك:  30000151
 
واحد سيما
پيامك:  30000154
تلفن:  33366665 , 33366666

 

واحد صدا

پيامك:  30000152
تلفن: 33063300 , 33063400
 
واحد خبر
تلفن:  33062465-6
پیامک:  30000155
 سايت:  33062339
 
تلفن مركزي:   33363072-4  نمابر:   33361723
 
آدرس مرکز:ساری.خیابان جام جم . صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز مازندران
 
کدپستی: 4814985614 ،صندوق پستی:   85577