نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پل های ارتباطی صداو سیمای مرکز

پل های ارتباطی صداو سیمای مرکز


روابط عمومی  تلفن گویا برای شهرستان ساری :  162

تلفن:   33064444  و  33063333

پيامك:  30000151

تلویزیون پيامك:  30000154

تلفن:  33366665 , 33366666

رادیو پيامك:  30000152

تلفن: 33063300 , 33063400

 خبر تلفن:  33062465-6

پیامک:  30000155

 سايت33062339

تلفن مركزي:   33363072-4  نمابر:   33361723

آدرس مرکز:  ساری. خیابان جام جم . صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز مازندران

کدپستی: 4814985614 ،صندوق پستی:   85577