رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

پلنگه لاش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پلنگه لاش

بعد دو پایش را از پشت سر ، بالا می آورد ، و نوکِ پاهایش را با دو دست از پشت می گیرد. کسی دیگر که باید پلنگه لاش را بلند کند ، در کنار او ، و رو به سقفِ اتاق و بصورت صلیب قرار می گیرد ؛ به طوری که دو دستش را از لای دو دستِ او که از پشت پاها گرفته شده است ، به دور کمرش قرار می دهد ، و او را از ناحیه ی ساعدِ بازو می گیرد و با فشار و از بالای سرش و سینه اش عبور می دهد ، در این حال و بتدریج بر می خیزد و او را تا به بالای شانه می آورد ، و از بالای شانه اش عبور می دهد و در هوا ، و به سمت پشتش رها می کند و پلنگه لاش تمام می شود.


Palenge Laash is played at the eve of wedding party. Players sit down at a room, amongst them one sits down on the floor, rises his feet from the back of his head and touches the toes with his fingers. He is called Palenge Laash. Another person should try to take him down. If he succeeds, he is the winner. If not, the player who performs the leopard position will be the winner. The person should manage to take him down in a position which looks like a cross.تازه ها