رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

پرورش گونه های غیربومی ماهی در خزر - نمایش محتوای خبر

 

 

پرورش گونه های غیربومی ماهی در خزر

ناصر مهردادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گونه های غیربومی و مهاجم در سالهای اخیر مشکلاتی را برای گونه های بومی آبزیاین خزری ایجاد کرده است، بیان داشت: ماهیان پرورشی که در برخی مناطق خزر تولید می شوند، غیربومی است.

وی گفت: با توجه به اینکه دریای خزر اهمیت زیاد دارد، از اینرو، سمینار آموزشی با عنوان بررسی گونه های مهاجم دریای خزر با حضور کارشناسان کشور در استان در حال برگزاری است.

مهردادی با بیان اینکه سه گونه ماهی کفال در دریای خزر داریم، درباره مرگ ماهیان کفال در سال گذشته در برخی مناطق ساحلی استان اظهار داشت: یک گونه از ماهیان کفال دچار مشکلاتی شدند و با توجه به نمونه برداریهایی که صورت گرفته، نیاز است به نارسائیها و بیماریهای این گونه توجه بیشتر شود.

مدیرکل محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه این گونه ماهیان، غذای مورد نیازشان را از بستر دریا تهیه می کنند گفت: به دلیل مشکلی که برای کیسه شنای این کفال ها ایجاد شده بود، نتوانستند برای تامین غذا به بستر رودخانه روند و به ناچار غذایشان را از سطح دریا تامین می کردند.

وی افزود: این مسئله سبب شده تا ماهیان کفال نتوانستند غذای خود را تامین کنند، از اینرو شاهد مرگ کفال ها در برخی مناطق بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه کارگاه آموزشی چهار روزه است، گفت: گونه های بومی و غیربومی دریای خزر در آن بررسی می شود.