سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

پرورش گوسفند - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پرورش گوسفند

از دیرباز در تمام نقاط مرسوم بوده است و بدلیل کم توقع بودن این حیوان در مقابل غذا و شرایط محیطی مورد استقبال فراوان قرار گرفته است . در صنعت گوسفندداری درآمد بستگی به دفعات زایمان و تعداد بره متولد شده در هر زایمان دارد ضمن اینکه قیمت فروش گوسفند عامل اصلی درآمد دامداران به شمار می آید . در بیشتر کشورهای جهان صنعت گوسفندداری از درآمد سرشاری برخوردار نیست و بهایش نیز بستگی به نوآوری در این صنعت دارد اما متاسفانه پیشرفت های علمی که قادر به ایجاد تحول در این صنعت باشد به ندرت اتفاق می افتد بنابراین امر مدیریت شاید مهمترین حلقه در زنجیره پرورش باشد البته در کشورهای پیشتاز در صنعت گوسفندداری از سال ها قبل تغییراتی از جمله زایمان خارج از فصل ،  سه مرتبه زایش در دو سال ، ازدیاد درصد دوقلوزایی سیستم های کمک پرورشی بره و هم زمانی باردار و زایمان گله باعث دوام آنها گردیده است .


Sheep breeding has been long done across the globe and human beings make different uses from sheep including its meat, milk, wool, and excrements as fertilizer. Sheep is highly resistant against thirst, hunger, and climate change. As the number of lamb birth increases, the revenue of the farmer gets more. Sheep breeding is done in traditional way in Mazandaran Province. Unfortunately sheep breeding is not so profitable in most corners of the globe and Iran as well. It may be because of lack of modern technology, innovation, and expertise scientific methods. However, some useful measures have been taken in this field including genetic modifications and giving more lamb birth by sheeps.تازه ها