پرندگان کمیاب

پیش از آن‌که زمستان به زندگی سرک بکشد، قصه پرواز مهاجران جهانی آغاز می‌شود. نزدیک به یک میلیون پرنده پس از بال‌زدن‌های طولانی، خود را به میانکاله می‌رسانند، تا شما شاهد یکی از لحظه‌های شگرف طبیعت در نخستین تالاب بین‌المللی کشور در کنوانسیون رامسر باشید. میانکاله، قشلاق پرندگان مهاجری است که خود را از سیبری به این سوی جهان می‌کشند. در این سمت جهان، قصه، پرواز به میانکاله که ختم می‌شود، گروه‌های طبیعت‌گرد رهسپار این تالاب می‌شوند. بهترین زمان برای رفتن به تالاب میانکاله زمستان است هرچند در بهار هم ماهیان کپور برای تخم‌ریزی از دریای خزر به این منطقه مهاجرت می‌کنند و با شروع تابستان، ماهیان کفال از راه می‌رسند. همچنین هرچند در پاییز هزار رنگ تالاب وقتی که انارهای ترش در زمین‌های سبز زندگی می‌گیرند، فصلی بی‌مثال در دیدگان جهان می‌نشیند، اما زمستان میانکاله، قصه‌اش جداست.


Rare Birds
Before the winter to take the road of life, the story begins flying migrants worldwide. Nearly one million birds after long Balzdnhay itself imply Miankaleh, so you're seeing a dramatic moments of the international nature of the Ramsar Convention on Wetlands first note. Miankaleh, wintering migratory birds from Siberia to the world that kill. On this side of the story, which ends Miankaleh flights, Ecotourism groups are moved to the lagoon. Although winter is the best time to go to the pond Miankaleh spring spawning carp to migrate from the Caspian Sea region and the beginning of summer, mullet ensue. Also even though thousands of colors in autumn pond when sour pomegranates are living in the green fields, seasonal Bymsal sits in the eyes of the world, but winter Miankaleh, separate story.
 

Loading the player...
تازه ها