پاسخ فرمانده

پاسخ فرمانده


کربلای 4 عملیات اصلی بود ، نه فریب نباید علیه محسن رضاییی عقده گشایی کرد.