پارک جنگلی تلار

این پارك در انتهای مسیر موسوم به جاده نظامی در ورودی غربی قائم شهر در انتهای جاده بابل و قبل از پل ارتباطی قائم شهر به بابل كه برروی رود تلار ساخته شده به طرف جنوب از جاده اصلی جدا شده و در موازات رود تلار امتداد می یابد. در طی مسیر نیز مناظر طبیعی زیبائی وجود دارد كه مهمترین آن یك دریاچه زیبا در حاشیه جاده میباشد . پارك جنگلی تلار باوسعت فراوان ، درختان قدیمی و آرامشی دل انگیز پذیرای گردشگران است.
تازه ها