رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

ونوشه گردی در کیاسر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ونوشه گردی در کیاسر

کهنی که پیش از سال نو در مازندران اجرا می شد از زمان های دور این بود که حدود 20 تا 25 روز پیش از نوروز برای اینکه طلیعه نوروز را به مردم خبر بدهند.

یک عده از جوان ها و میانسال ها جمع می شدند به طرف کوه و دشت به راه می افتادند و در برف زمستان زیر هر بوته ای که می رسیدند برف ها را با دست کنار می زدند تا رویش بنفشه ای را با چشم خودشان ببینند همین که بنفشه هم پدیدار می شد می آمدند با شادمانی به مردم ده خبر می دادند و در واقع آغاز نزدیک شدن سال نو و بهار را به مردم خبر می دادند و در کوه و دشت دسته جمعی سرودی از رویش بنفشه می خواندند .

 

 

Vanosheh is the local name of violet in Mazandaran Province. Vanosheh Gardi (walking around the violet) is an ancient ceremony which is performed about three weeks before the coming of the New Year in Mazandaran Province. The youth people head for mountains and plains and unveil the plants from the snow on the ground so that they could see the violet themselves. When they see a violet flower, they happily announce the event to the other people and sing in choral in joy and happiness.تازه ها