رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

وسط دعی کا یا گو خوامه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

وسط دعی کا یا گو خوامه

 مساحت میدان بسته به موقعیت مکان با توافق بازیکنان. با قرعه کشی یک نفر به عنوان گرگ انتخاب می شود و به محض انتخاب او دیگران از پیرامون او می گریزند.

و در میدان پخش می شوند ، گرگ به هر کدام که می رسد به او می گوید: ایست ، یا «هِه رِس» ، [= بایست] ، و او در همان جا می ایستد و تکان نمی خورد. بعد او به سراغ دیگران می رود ، که تا آنها را نیز وادار به توقف و ایست نماید. دیگرانی که در حال فرارند اگر با دست ، به این افرادی که در حال متوقف شدن اند بزنند آنها نیز آزاد می شوند و به فرار و بازی ادامه می دهند.اگر گرگ تمامی بازیکنان را به ایست دعوت کرد ، در آخر خود از گرگ بودن به در می آید و بازی با گرگ دیگری شروع می شود.

 

Vaset Dayi Kaa or Go Kham’be game is played by 6 persons in a field. One person is selected as the wolf and others escape and scatter from him in the area. The wolf should catch them to win the game. When the wolf catches a person, he says: Stop, and the escaping player stops on his site. To win the game and change his role as the wolf, the wolf should continue to catch all players. But if an escaping player succeeds to catch the stopped players, he can free them.تازه ها