جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

وزیر جهاد خسارات برف بر کشاورزی مازندران را بررسی می کند - نمایش محتوای خبر

 

 

وزیر جهاد خسارات برف بر کشاورزی مازندران را بررسی می کند

به گزارش ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی در حال حاضر در حال بازدید از مجتمع پرورش ماهیان خاویاری قره برون جویبار است.

پرورش ماهیان خاویاری قره برون در زمینی به مساحت هشت هکتار در ساحل چپکرود جویبار قرار دارد که ظرفیت تولید 250 تن گوشت ماهی خاویار و سه تن خاویار دارد.

برف و یخبندان هفته پیش شش هزار و 740 میلیارد ریال به بخش کشاورزی مازندران خسارت وارد کرد

بنابر گزارش سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سر فصل تولیدات گیاهی این خسارت ها 350 میلیارد ریال به محصولات زراعی در60 هزار هکتار ، دو هزارو 320 میلیارد ریال به محصولات باغی اعم از نهال های زیر 5 سال، باغات بارده و میوه پرتقال برداشت نشده در 32 هزار هکتار و خسارت به 537 واحد گلخانه فضای باز و بسته به میزان دو هزارو 268 میلیارد ریال بوده است.

در بخش خسارت برف به تولیدات دامی غرب مازندران تلفات یک هزارو 700 راس دام سبک به ارزش هشت هزارو 500 میلیون ریال، 223 راس دام سنگین با26 هزار و 760 میلیون ریال، 60 هزار قطعه طیور با پنج هزارو 100 میلیون ریال ،از بین رفتن 30 هزار کلنی زنبور عسل با 45 میلیارد ریال، تخریب 300 واحد دامداری با برآورد 600 میلیارد ریال و از بین رفتن 25 واحد مرغداری با برآورد خسارت 130 میلیارد ریال گزارش شده است.

خسارت به 28 مزرعه پرورش ماهیو د رمجموعه بیش از 34 میلیارد ریال به بخش شیلات استان گزارش شده است.

دود 400 میلیارد ریال نیز به بخش صنایع کشاورزی استان از جمله انبارهای ذخیره مرکبات خسارت گزارش شده است.

70 هزار تن مرکبات ذخیره شده در انبارها به ارزش 560 میلیارد ریال نیز در اثر یخبندان از بین رفت.

بررسی ها برای برآورد خسارت ها به بخش کشاورزی استان همچنان ادامه دارد.

مازندران 460 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد و حدود 11درصد ارزش افزوده محصولات کشاورزی کشور مربوط به مازندران است.