جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

وزارت بهداشت باتاسیس دومرکز تحقیقاتی دردانشگاه علوم پزشکی مازندران موافقت کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

وزارت بهداشت باتاسیس دومرکز تحقیقاتی دردانشگاه علوم پزشکی مازندران موافقت کرد

به گزارش  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر ˈمحمد مهدی ناصحیˈ ضمن بیان این خبر ، افزود: به استناد رای صادره در دویست و بیستمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس این دو مرکز تحقیقات موافقت اصولی به عمل آمده است .

وی همچنین گفت: در نامه ای از سوی وزیر بهداشت و بر اساس موافقت شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ساری موافقت شد.

دکتر ناصحی افزود: با استناد به مصوبه جلسه 202 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و با توجه به رای صادره در نهمین جلسه کمیته مذکور، با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی(PH.D by research) در مرکز تحقیقات علوم بهداشتی به تعداد دو دانشجو موافقت به عمل آمد.