رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

ورود تانک های سپاه پاسداران به منطقه عملیاتی رزمایش پیامبر اعظم - نمایش محتوای تولیدات فضای مجازی

 

 

ورود تانک های سپاه پاسداران به منطقه عملیاتی رزمایش پیامبر اعظم

رزمایش پیامبر اعظم