جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

ورود تانک های سپاه پاسداران به منطقه عملیاتی رزمایش پیامبر اعظم - نمایش محتوای تولیدات فضای مجازی

 

 

ورود تانک های سپاه پاسداران به منطقه عملیاتی رزمایش پیامبر اعظم

ورود تانک های سپاه پاسداران به منطقه عملیاتی رزمایش پیامبر اعظم


رزمایش پیامبر اعظم