رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

ورف چال - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ورف چال

این رسم قدیمی و بسیار جالب، در یکی از روزهای جمعه در فاصله اول تا پانزدهم اردیبهشت ماه هرسال و زمانی که آخرین برف های زمستانی منطقه در حال ذوب شدن است ، انجام می شود.

زمان اجرای این مراسم قبلا از طرف بزرگان محل که وظیفه هدایت و راهنمایی مردم و جوانان را دارند به اطلاع عموم می رسد. در روز مشخص، کلیه مردان محل برای انجام مراسم ورف چال واقع در دامنه کوه دماوند پس از صرف صبحانه ،با برداشتن غذای ظهر و بساط و میوه و چای ار روستا خارج می شوند. طبق رسم ،صبح زود تمام مردان باید از روستا خارج شوند و دیگر حق بازگشت به خانه را ندارند. با خروج مردان ،تمام امور روستا دراین روز در دست زن های محل است. زنان با اجتماع در مساجد و نقاط عمومی روستا، به اجرای برنامه هایی مانند:عروس و داماد، شاه و وزیربازی، سنگ بازی و سایربازیها و سرگرمی های محلی می پردازند و از ورود هر مردی به داخل روستا جلوگیری می کنند. درصورتی که مردی به تذکر و اخطار زنان توجه نکند و داخل روستا شود به شدت با چوب زنان تنبیه می شود. مردان روستا نیز پس از رسیدن به محل ورف چال، اقدام به جداکردن قطعات برف از کوه می کنند و هرکس به اندازه توانش مقداری از آخرین برف زمستانی را داخل چاه بزرگ می ریزد. به اعتقاد اهالی روستای اسک،این چاه را شخصی به نام سیدحسن ولی حفر کرده و مقبره او در روستای نیاک، محل زیارت اهالی منطقه است. باپرشدن چاه از برف و پوشاندن درآن ، مردان به صرف ناهار، چای و میوه در اطراف چاه می پردازند.درپایان مراسم، مردان روستا پس از نماز، دعا و شکر الهی ، به روستا برمی گردند. مراسم ورف چال یا چاه برف، ریشه در مبارزه با کم آبی برای مسافران و دام ها در فصل تابستان دارد. ازآنجایی که این منطقه درگذشته یکی از مناطق دامداری محسوب می شد، دامدارها برای تامین آب مورد نیاز دام ها و نیزاهالی درفصل تابستان که برف های روی کوه آب می شد اقدام به ذخیره کردن برف دراین چاه می کردند تا در موقع کم آبی، آب مورد نیاز خود و دام ها را تامین کنند.امروزه منطه اسک اهمیت گذشته خود از نظر پرورش دام را از دست داده است ولی اجرای این سنت قدیمی همچنان توسط اهالی روستا با شور و شوق انجام می شود.

Varfe Chaal Ceremony

Varfe Chaal Ceremony is among the folkloric ceremonies on water, specially belongs to Mazandaran Province, which is believed to be originally from the Ask village at the vicinity of Amol city on Haraz road. This interesting old ceremony is held on Friday at the first half of may when the reminder snow on the area is melting. the elder of the village announce  the time and site of the ceremony to the public.

On the specified Friday, all men leave the village after breakfast with a luggage of their lunch and fruits and tea for the domains of Damavand Mountain. According the ceremony, all men are needed to leave the village, none of them is allowed to remainor return; women do all affairs at the village.

Women gather at public places like mosques at the village and do entertaining programs and games. They bar any man entering the village; if one ignores the warnings by women and enters the village, he will be badly punished and beated by wood by women.

As the men reach the specified site covered by snow, they separate pieces of snow y can. Locals and carry them into a big hole, called Varfe Chaal which means the snow hole, as much as they can. Locals believe that the hole was hug by a man called Seyyed Hasan Vali whose tomb is in Niak Village and people make pilgrimage there.

After filling the hole with snow, men have their lunch, fruits and tea, then say prayers and leave there for village.

The Varfe Chaal ceremony is originally held to confront the water shortage in summer. As people do husbandry in the region, they store snow at the hole to ensure enough water for them and the herds as well. Husbandry is not practiced in the area actively as before, however, the traditional Varfe Chaal ceremony is held enthusiastically every yea

 تازه ها