جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

هنرهای ابداعی قاسمعلی قادیان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

هنرهای ابداعی قاسمعلی قادیان

– مجموعه آثاری که برای اولین بار در دنیا ابداع شد. این هنرمند بزرگترین قرآن برجسته و پیوسته جهان را با تیوپ نگارش کرد این تیوپ به طول 82 متر شامل 23 سوره جزء 30 و 164 آیه است که به مدت 2 سال به طول انجامید هدف از خلق این اثر معرفی به کتاب جهانی گینس و اهدا به آستان قدس رضوی بود.

 

 

Innovative artworks of Ghasem Ali Ghademian
There are many artistic figures in Mazandaran Province, North of Iran. Ghasem Ali Ghademian is one of the innovative figures of Mazandaran Province who lives in Behshahr city in the East of the province. He has three innovative artistic works including:
- Painted reliefs, constantly drawing, painting on tire. He makes calligraphy and drawing on used car tires (Since 2007).
- Artistic relief works with the hair of domestic animal such as horse and cow (Since 2004).
- Calligraphy and painting on spider web (Since 2009).
Such artistic works are the first ones in these kinds across the world. Ghasem Ali Ghademian made the longest artistic constant relief work of Koran on the car tire. He wrote the whole Koran on a 82-meter long car tire. It took over two years. Ghasem Ali Ghademian is aiming to introduce his innovative artistic works in Guinness Record Book. He likes to donate his innovative artistic works to the Museum of Imam Reza shrine known as Astan Quds Razavi Foundation.تازه ها