جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

همدلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

همدلی

هم‌دلی چیست؟
هم‌دلی در احساس و درک تجربیات احساسی دیگران است، بدون این که فرد، احساس خود را با آن‌ها یکی بداند. به عبارتی، هم‌دلی یعنی پا در کفش دیگری گذاشتن و با کفش او راه رفتن، به گونه‌ای که هم‌دلی کننده، کاملاً آگاه باشد که کفشی که به پا کرده است به خود او تعلق ندارد.
 
به عنوان مثال، اگر یکی از دوستان ما ناراحت است و می‌گوید که امروز از کار اخراج شده است، هم‌دلی ما با او، یعنی توانایی درک این واقعیت که او از این رویداد بسیار ناراحت است، دل‌نگرانی‌های متعددی دارد، از این که موقعیت اجتماعی‌اش لطمه می‌خورد مضطرب است، مشکلات اقتصادی متعددی را پیش پای خود می‌بیند و دغدغه‌های دیگری از این قبیل دارد.
 
ما بسته به شناختی که از دوست خود داریم و با توجهی که به او می‌کنیم، می‌توانیم تشخیص دهیم که این مسئله تا چه میزان موجب ناراحتی او شده است؛ اما این امر، به هیچ وجه به این معنا نیست که ما هم به همان اندازه‌ی او ناراحت شده‌ایم یا در موقعیت مشابه، همان دغدغه‌ها و واکنش‌های او را نسبت به این مسئله نشان می‌دهیم.
 
در هم‌دلی، ما عینک دیگران را قرض می‌گیریم تا از دریچه‌ی نگاه دیگران مسئله را ببینیم، در حالی که می‌دانیم این عینک مال ما نیست و اگر آن را برداریم، خودمان آن مسئله را طور دیگری خواهیم دید. با این توضیحات، می‌توان گفت که هم‌دلی نوعی تغییر زاویه‌ی دیدمان نسبت به مسائل است، بدون از دست دادن دیدگاه اصلی خود و بدون قضاوت و ارزش‌یابی دیدگاه دیگری.


تازه ها