جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

همایش ملی رهبری کسب و کار درهزاره جدید در رامسر آغاز شد - نمایش محتوای خبر

 

 

همایش ملی رهبری کسب و کار درهزاره جدید در رامسر آغاز شد

همایش ملی رهبری کسب و کار درهزاره جدید در آئینی عصرپنجشنبه با حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان نمونه کشوری در شهرستان رامسر آغازشد.

همایش ملی رهبری کسب و کار درهزاره جدید در رامسر آغاز شد

فرماندار رامسردراین همایش دوروزه که با حضور30 تن ازسرمایه گذاران و کارآفرینان کشوری درهتل قدیم رامسربرگزار شد ، گفت : این شهرستان از ظرفیت و جاذبه های ممتاز طبیعی و گردشگری برخورداراست که چنین قابلیت هایی می تواند زمینه ساز فرصت های شغلی متنوع فراوانی در این منطقه باشد.
حسین سروری ، افزو د: البته راهبردهای خوبی برای چشم انداز توسعه رامسر برنامه ریزی شده است به گونه ای که برای دستیابی به این توسعه و درپی آن ایجاد فرصت های سرمایه گذاری به طبیعت و محیط زیست آسیبی نرسد.
وی ، شکل گیری کمیته های مختلف با موضوع تدوین سند توسعه رامسر با هم فکری نخبگان ، متخصصان ، صاحب نظران و مشاوران کارگروه توسعه شهرستان را به عنوان مصداق روشنی از این اقدامات دراین حوزه معرفی کرد.
فرماندار رامسر گفت : درگروی چنین اقداماتی امروز رامسر به عنوان شهرآفرینش ، سلامت و خلاقیت نام گذاری شده و محور توسعه آن نیز براساس مقوله گردشگری و فن آوری است.
سروری ادامه داد : علاوه برآن ، رامسر جزو نخستین شهر ایران بوده که با مصوبه هیات وزیران به عنوان شهر الکترونیک انتخاب شده است و هم اکنون طرح منطقه ویژه اقتصادی فن آوری سبز رامسر نیز با مشارکت نخبگان و متخصصان تهیه و به مسئولان ذیربط ارائه داده شده است.
مشاورسرمایه گذاری فرمانداری رامسر دراین همایش ، تبیین و معرفی جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار را از اهداف این همایش دراین شهرستان برشمرد.
محمد مهدی ربانی ، گفت : رامسر جزو شهرستان هایی است که قابلیت های ممتازی در حوزه سرمایه گذاری با مشارکت بخش های خصوصی برای ایجاد فرصت های شغلی دارد منتهی این مهم با فرهنگ سازی و معرفی بیشتر این ظرفیت ها برای جذب سرمایه گذاران در منطقه محقق می شود.
وی ، افزود : تمامی قشرهای مختلف مردمی بوی‍ژه مدیران ادارات دولتی ، غیردولتی و حتی رسانه ها نیز می توانند دراین حوزه نقش آفرینی کنند.
مشاور سرمایه گذاری فرمانداری رامسر تاکید کرد که باید با برگزاری چنین همایش هایی و فراخوانی از سرمایه گذاران خارجی و داخلی به نحوی دراین حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی کرد تا بتوان قابلیت های منطقه را به بهترین شکل معرفی تا درسایه چنین اتفاقاتی زمینه سرمایه گذاری پایدار را درمنطقه فراهم کنیم .
این همایش که از امروز / پنجشنبه / آغاز شده و تا فردا /جمعه / نیزادامه دارد دستکم 30 تن از سرمایه گذاران و کارآفرینان نمونه کشوری از شرکت کنندگان این همایش هستند و طبق برنامه قراراست شرکت کنندگان این همایش از مناطق مختلف رامسر دیدن کنند.
شهرستان رامسر با جمعیتی دست کم یکصد هزار نفر درغرب مازندران واقع است.