رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

هفت سنگ کا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

هفت سنگ کا

بازیکنان در 2 دسته و در هر دسته حدود 5 نفر و یا کمی بیشتر ، هفت سنگ را روی هم در وسط میدان بازی روی هم قرار می دهند. دو دسته از فاصله ی حدودا تا 10 متری ِ هفت سنگ قرار گرفته اند و به نوبت با توپ آن را نشانه گیری می کنند. نخست یک نفر از دستۀ اول می زند ، بعد نفر دیگر از دسته ی دیگر. و هر کدام از دسته ها که توانست هفت سنگ را بیندازد شروع کننده ی بازی است.
آنگاه بازیهای شروع کننده ، در فاصله ی 10 متری می ایستند و خطی در مقابل خود و بر روی زمین می کشند که تا در موقع هدف گیری هفت نگ ، از آن خارج نشوند ، بازیکنان دسته ی دیگر در اطراف هفت سنگ جمع می شوند و منتظر می مانند. یک بازیکن از دستۀ اول توپ را به سمت 7 سنگ می اندازد ، اگر سنگه نریخت او می سوزد (و خارج می شود) و نوبت به دیگری می رسد ، و اگر سنگ ها ریخت ، بلافاصله تمم افراد دسته ی اول در میدان بازی پخش می شوند. دسته ی دوم ، توپ را بر می دارد و سعی می کند تا با زدن آن به بدن افراد دسته ی اول ، آنها را «بسوزاند» و از بازی خارج شان کند.
و دستۀ اول ، در حین فرار و جست و گریز ، سعی می کند از فرصت استفاده نماید و سنگها را مجددا بر روی هم بچیند ، که در این صورت می گویند 7 سنگ ، یعنی 7 سنگ مجددا چیده شده است و بازی تکرار می شود. اگر دستۀ دوم ، تک تک دستۀ اول را سوزاند و آنها را ، از بازی خارج کرد. نوبت به آنها می رسد و جای دسته ها ، نیز عوض می شود.


 

Haft Sang Ka Game is played with 7 flat stones whose sizes are about the palms and a ball. The stones are put above together. Players are divided into two teams of 5 peoples. Each team member throws the ball towards the stones from a distance above 10 meters. When a team member drops the stones, he flees away and a rival team member chases him with a ball in hand. If he succeeds to beat that player with ball, the games will be started by the rival team.
And the person who dropped the stones should put the stone above together again. 

 تازه ها