جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

هشدار دامپزشکی مازندران به خطر شیوع بیماری در اردک و غازهای پرورشی - نمایش محتوای خبر

 

 

هشدار دامپزشکی مازندران به خطر شیوع بیماری در اردک و غازهای پرورشی

مدیر کل دامپزشکی مازندران نسبت به خطر شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان در اردک و غازهای پرورشی استان هشدار داد و گفت: هر چه سریعتر باید جمعیت این نوع طیور کم شود.

هشدار دامپزشکی مازندران به خطر شیوع بیماری در اردک و غازهای پرورشی

دکتر حسین رضوانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از آنجاییکه بیشتر پرندگان آبزی در معرض خطر بیماری آنفلوانزا قرار دارند و اردک و غاز فقط در آب تغذیه و رشد می کند، باید هر چه سریعتر کشتار شوند چراکه احتمال شیوع بین طیور بومی زیاد است .
وی تصریح کرد: با توجه به پرورش جمعی اردک و غاز در مزارع استان مازندران ، اگر این بیماری بین اردک ها شیوع یابدتلفات زیادی را خواهیم داشت.
وی گفت: صاحبان کشتارگاه های استان مازندران آمادگی دارند تا به صورت توافقی اردک و غازها را کشتار و در سردخانه ها نگهداری کنند.
** غرامت نمی دهیم
مدیر کل دامپزشکی مازندران گفت: دامپزشکی و جهاد کشاورزی تعهدی در قبال پرداخت غرامت به صاحبان پرورش دهندگان اردک و غاز در استان ندارند.
وی تاکید کرد: پرورش اردک در زمین های شالیزاری به خاطر رعایت نکردن ضوابط و مقررات پرورش دام و طیور غیرقانونی است.
رضوانی گفت: اگر پرورش دهندگان به ضوابط پرورش دام و طیور بی اعتنایی کنند و خطری برای واحدهای دام و طیور صنعتی احساس شود ، بدون در نظر گرفتن اهمیت اشتغال و درآمد جوانان ، با متخلفان برخورد می کنیم.
پرورش گله اردک در شالیزارهای مازندران در سال های اخیر به ممر درآمدی برای جوانان روستائی تبدیل شده است و هر سال در حال افزایش است .
هم اکنون در بعضی از مزارع شالیزاری مازندران گله های اردک یکهزار تا پنج هزارتایی پرورش داده می شود.
هر قطعه جوجه اردک چهار تا 6 هزار تومان خریداری و پس از پرورش در یک دوره زمانی حدود سه ماهه بین 17 تا 20 هزار تومان فروخته می شود.
مازندران حدود 2هزار و 500 هزار واحد مرغداری صنعتی دارد و ظرفیت این واحدها سالانه بیش از 200 هزارتن است که معادل 11 درصد تولید گوشت سفید کشور است.