جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

نشا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نشا

از این رو، در فرهنگ مردم این سرزمین، به خصوص در فرهنگ های محلی مناطق برنج خیز شمال کشور، برنج و برنج کاری انعکاسی بسیار وسیع داشته و جایگاه ویژه ای یافته است. فراوانی امثال، متل ها، داستان ها و ترانه های مازندرانی که در آنها عنصر برنج، مستقیم یا غیرمستقیم درج شده، بهترین گواه این مدعاست…

 

 

 

 

 تازه ها