نپار در شالیزار

ساختار : تاریخی و طبیعی و گردشگری    موضوع : مکانهای دیدنی   مدت : 01:20  نپار nepar جایگاه استراحت کشاورزان در مزارع می باشد که با مصالح چوب به شکلهای مختلف ساخته می شود .نپارها روی پایه هایی به تنهایی و یا محصور شده با چوب ساخته می شوند و معمولا ساختمان دائمی مزارع هستند

گاهی هم ساده تر و با کمترین هزینه برای یک فصل زراعی ساخته می شوند . نپار به معنی دماندن و دور کردن و همچنین محل استراحت کشاورزان است این بنای چوبی ساده در میان شالیزارها برای حفظ و حراست از محصول ساخته می شود که هر شب مرد شالیکار بعنوان شب پا یا به گویش محلی شوپه شب تا صبح را به منظور پاسداری از شالیزار در مقابل یورش شبانه حیوانات بر بلندای نپار بیدار می نشیند تا مزرعه از آسیب خوک و دیگر حیوانات در امان بماند این نفارها ساده و فاقد آثار تزئینی هستند .

 

 

Estakhr Posht Village is located in Hezar Jarib County in Neka city, East of Mazandaran Province. It is a green village with beautiful landscapes.

 

Loading the player...
تازه ها