نمایشگاه تابلوهای نقاشی مریم نجفیان هنرمند بهشهری

در این نمایشگاه بیش از ۳۰ اثر در سبک های رئالیسم،امپرسیونیسم،مینیاتور(نگارگری ایرانی)سوررئال، طراحی آبرنگ،پاستیل،کنته، کنته مدادرنگی، رنگ و روغن کار و به نمایش گذاشته شده است
مريم نجفيان از سال ۷۶ زیر نظر استادان هنر، استاد سروری و استاد جانیپور نقاشی را آغاز كرده است خاطر نشان كرد : به هنر و نقاشی علاقه خاصی دارد و در حال حاضر به صورت رئالیسم کارمیکنم .
او از بین آثارش ، مینیاتور،مدادرنگی، کنته مدادرنگی را بعنوان اثار منحصر به فرد خود ميي شناسد و در ادامه تصريح ميدارد كه : ابتدا عکاسی کرده و از آن عکس به صورت نقاشی ترسيم می نماید که در اين روش ،طرح منحصر به فردی ایجاد می شود.
وی گرایش سبک دلخواه خود را رئالیسم ، مینیاتور( نقاشی ایرانی) ذکر کرد و در ادامه افزود: کارهای جدید در دست دارد که برای نمایشگاه های بعدی رونمایی خواهد نمود.
مریم نجفیان مدرس دانشگاه با کارشناسی ارشد ادبیات فارسی مي باشد .

 


Exhibition of paintings of Mary Najafian artist GR
The exhibition of more than 30 works in the style of realism, impressionism, miniature (Iranian painting) surreal, watercolor design, pastilles, Conteh, Conteh, colored pencils, oil paint and is on display
Mary Najafian of 76 years under the supervision of art, the master server and master painting has started Janypvr pointed out: the art of painting is of particular interest now is to work realism.
is.
He tends his favorite style of realism, miniature (Persian Painting) noted and added that the new jobs that will be unveiled for the next exhibition.
Mary is Najafian lecturer with a Masters of Persian literature.
 
تازه ها