نغمه سلامت

عنوان برنامه ای  آموزشی و اطلاع رسانی در حوزه سلامت و به تهیه کنندگی دکتر لواسانی است که در طول هفته به جز روز جمعه ،بعد از اذان مغرب(18:20) به مدت 10 دقیقه از سیمای تبرستان پخش می شود.

سلامت جسم و جان برای هر انسانی از جمله آرزوهای همیشگی اوست اگر چه برخی به لحاظ محرومیتهای موجود، آن را دور از دسترس و بلکه ناممکن می پندارند اما بسیاری هم هستند که دست یافتن به این امر مهم را برای خود و جامعه امری ممکن و کاملاً شدنی می دانند. اصولاً این موضوع از ریشه های اصلی و اساسی یک جامعه مترقی است. جامعه ای متکامل شمرده می شود که تمامی اهرم های کمالش بر مبنای سلامت جسم و روان افرادش پایه ریزی شده باشد .

ارتباط تنگاتنگ رسانه با سلامت جسم و روان آدمی غیرقابل انکار است.

رسانه می‌تواند با تغییر نگرش، باور و رفتارهای مردم نسبت به بیماری ها و مسائل پزشکی بسیار تأثیرگذار باشد.

هدف از تولید این  برنامه ، پیشگیری و انتقال آگاهی جامعه در رابطه با سلامت جسمی،روحی –روانی،بیماریهای واگیر، غیر واگیر و بیماریهای شایع در استان  می باشد.

نغمه سلامت  برآنست با حضور و دعوت پزشکان متخصص و کارشناسان سلامت سطح آگاهی  و دانش عمومی افراد را تا حدی بالا ببرد.

 

 

Loading the player...
سال تولید: 1393
عوامل تولید:

تهیه کننده:دکتر لواسانی

نویسنده:مرجان مفتاحی

تصویربردار:شهریار رفیقی

نورپرداز:رفیقی

صدا بردار:سوادکوهی

دستیار فنی:بریمانی

دستیار تهیه:مینا اسد الهی