جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

نصیحت از دشمن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نصیحت از دشمن

آوردند که نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست تا به خلاف آن کار کنی که آن عین ثواب است .

 

 


تازه ها