جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

نشست هنرمندان با مدیر کل صدا و سیمای مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست هنرمندان با مدیر کل صدا و سیمای مازندران

دیدار هنرمندان مازندرانی با مدیر کل صدا و سیما

نشست هنرمندان با مدیر کل صدا و سیمای مازندران

به گزارش روابط عمومی مرکز،  در این دیدار که قریب به چهار ساعت به طول انجامید حدود چهل نفر از هنرمندان رشته های مختلف به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست که از نقدهای تندی هم برخوردار بود متفق القول بر این باور بودند که ایجاد تغییر در برخی دیدگاهها از ضروریات رسیدن به شرایط بهتر در شبکه مازندران خواهد بود.
مدیر کل صدا و سیمای مازندران هم که با سعه صدر و روحیه نقد پذیری تمامی انتقادات را شنیده و پاسخ می دادند، به بیان شرایط خاص این شبکه پرداختند و ابراز داشتندکه انشاءاله انتظارات تمامی هنرمندان و هم استانی های عزیز برآورده خواهد شد.