رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۸

نشست همکاران معاونت فضای مجازی و مدیر پژوهش - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست همکاران معاونت فضای مجازی و مدیر پژوهش

نشست همکاران معاونت فضای مجازی و مدیر پژوهش

نشست همکاران معاونت فضای مجازی با معاونت برنامه ریزی و نظاررت، مدیر آموزش و پژوهش به مناسبت روز و هفته پژوهش جهت تولید برنامه های پژوهش محور در فضای مجازی