جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

نشست معاونت فضای مجازی صدا و سیما با مدیران گروههای رسانه های اجتماعی و پیام رسان سروش استان - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست معاونت فضای مجازی صدا و سیما با مدیران گروههای رسانه های اجتماعی و پیام رسان سروش استان

نشست معاونت فضای مجازی صدا و سیما با مدیران گروههای رسانه های اجتماعی و پیام رسان سروش استان

جلسه فضای مجازی با مدیران گروههای رسانه های اجتماعی و پیام رسان سروش استان در حال برگزاری می باشد.