رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

نشا مکانیزه در 10 هکتار از زمین های شالیزاری بابل انجام شد - صفحه اصلی.old

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشا مکانیزه در 10 هکتار از زمین های شالیزاری بابل انجام شد

نشا مکانیزه در 10 هکتار از زمین های شالیزاری بابل انجام شد


مدیر جهاد کشاروزی بابل گفت: تاکنون در بیش از 25 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان نشا سنتی و 10 هکتار نیز نشا مکانیزه انجام شد.

نشا مکانیزه در 10 هکتار از زمین های شالیزاری بابل انجام شد

مسعود غلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: شهرستان بابل در سال زراعی جاری دارای 45 هزار و 440 هکتار شالیزار است که تاکنون عملیات بذرپاشی در 98 درصد از زمین های شالیزاری برنج در بابل انجام شده است.

وی گفت: در راستای توسعه کشت برنج در سال زراعی جاری تا کنون بیش از یکصد تن انواع بذور ارقام پر محصول برنج بین کشاورزان شالیکار شهرستان بابل توزیع شد.

وی افزود: این ارقام پر محصول بذور برنج شامل 45 تن بذر شیرودی، 31 تن فجر و 26 تن ندا می باشد.

وی بیان کرد: تاکنون در بیش از 96 درصد از شالیزارهای شهرستان بابل عملیات شخم و شیار و 85 درصد آب تخت اولیه صورت گرفته است.

غلامی شالیزارهای آب تخت آماده نشاء این شهرستان را بالغ بر 14 هزار و 70 هکتار برابر با 30 درصد و خزانه گیری و بذر پاشی را در سطح 47 هزار و 962 هکتار برابر با 98درصد اشاره کرد و افزود: تاکنون بیمه تضمین تولید برنج در سطح 396 هکتار، بیمه عمومی در سطح 228 هکتار و آزمون خاک نیز به تعداد 121 نمونه انجام شده است.