سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

نشاکاری سنتی غرب مازندران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نشاکاری سنتی غرب مازندران

اراضی که خاک حاصلخیز، دارای ورودی آب مستقل هستند و سیستم زهکشی دارند برای کشت برنج مناسب می باشد.

 عمق کاشت 3-2 سانتی متر مناسب است.

تعداد نشا در کپه: 4-2 عدد در هر کپه برای ارقام محلی  فاصله کاشت در ارقام محلی 20×20تازه ها