رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

نشاء سنتی برنج در مازندران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نشاء سنتی برنج در مازندران

و اندازه نشاها هم 20 تا 25 سانتی متر است ودارای 4 تا 5 برگ می باشد. باید نشاها را از خزانه کنده و به زمین اصلی انتقال داد ، قبل از کندن نشاها خزانه باید کاملا آبیاری تا عمل کندن نشاها راحت باشد . فاصله کاشت نشا هم به رقم و واریته برنج بستگی دارد. در هنگام نشا کاری باید در داخل زمین شالیزار به اندازه کافی آب وجود داشته باشد ، زیرا آب مانع رشد علفهای هرز و کم شدن درجه حرارت میشود و همچنین به عنوان قیم نشا عمل می کند. بعد از کاشت باید به زمین کود داد مثل اوره و فسفات آمونیم(100 کیلو در هکتار) .

 

Traditional Rice Planting in Mazandaran

 

 

 

 

 

 

 تازه ها