جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نسل نو - نمایش محتوای صدا

 

 

نسل نو

برنامه نسل نو سعی دارد تا با بررسی مسائل و موضوعات دوره نوجوانی- هم باخانواده و هم نوجوان فرصت فکر کردن و بررسی مسایل این دوره را بدهد. شرایطی همچون: شرایط روانی، شرایط ذهنی، شور و هیجان جنسی، مسائل و مشکلات عاطفی، تحولات و تغییرات، احساسات، جنبه های اخلاقی، نیازهای مالی، نیاز به کسب استقلال، طغیان و سرکشی، نیازهای این دوره غرور نوجوانی، کسب هویت دینی و مذهبی، رابطه او با دین و اخلاق، اختلالات دوره نوجوانی، آسیب های دوره نوجوانی، نیازهای مادی، ارزش خواهی، تعالی خواهی، احراز شیفت و سایر موارد از جمله مواردی ست که در سنین نوجوانی، نوجوان با آن درگیر است و  اگاهی بخشیدن به نوجوان به عنوان نسل در حال رشد ،  شناخت دنیای خود و اطراف و ایجاد فضای تفریحی سرگرمی و بازگویی مسائلی که نوجوان با آن در گیر است ،  آشنایی نوجوان با اطراف خود و کمک در راه تصمیم درست می باشد یکی از اهداف این برنامه می باشد.

عوامل برنامه :

تهیه کننده و نویسنده :سکینه حسنی

گوینده: محبوبه امیریان –دارایی

گزارشگر: امیریانپربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو