رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

نخستین دانشکده طب سنتی شمال کشور در بابل راه اندازی شد - نمایش محتوای خبر

 

 

نخستین دانشکده طب سنتی شمال کشور در بابل راه اندازی شد

به گزارش ایرنا؛ معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه مراسم افتتاحه این دانشکده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در بابل گفت: طب سنتی در کشور ما ریشه در تاریخ دارد و اگر بتوانیم آن را در گسترش دهیم دیگر نگران تحریم های دشمنان نخواهیم بود.

ˈبهرام عین اللهیˈ عدم رضایت از شیوه های درمان در طب جدید به ویژه در مورد بیماری های مزمن ، استقلال در درمان و عدم وابستگی به خرید دارو از خارج و برنامه های وزارت بهداشت در گسترش طب سنتی را از عوامل مهم در بکارگیری و توسعه طب سنتی برشمرد.

وی بیان کرد: با توجه به برخی مشکلات که در واردات داروها مشکل مواجهیم ، بکارگیری طب سنتی علیرغم تحریم های دشمنان ، هیچ خللی دردرمان بیماری ها نخواهد داشت.

ˈعین الهیˈ بیان کرد: استفاده از طب سنتی در درمان بیماری ها هویت ملت ایران است و باید طب سنتی را با استفاده از روش های درمانی توسعه دهیم.

ˈعین اللهیˈ همچنین بیان کرد: در گذشته شخصیت هایی همانند ابوعلی سینا در طب سنتی به جایگاهی دست یافتند که تا قرن ها از روش های او برای درمان بیماران استفاده می شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز در این باره گفت: از بهمن ماه سال جاری پنج دستیار تخصصی طب سنتی به کادر آموزشی این دانشگاه افزوده می شوند .

ˈابراهیم میکانیکیˈ بیان کرد: از سال آینده دانشگاه علوم پزشکی بابل در 10 رشته کاردانی مرتبط با طب سنتی دانشجو می پذیرد.