رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

نبردهای روس و تبرستان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نبردهای روس و تبرستان

Loading the player...

دانلود

 

روس ها در سده های سوم و چهارم هجری بارها و بارها به کرانه های جنوبی دریای مازندران حمله کرده اند به گفته ابن اسفندیار تاریخ نگار نام آور تاریخ تبرستان نخستین حمله روس ها به تبرستان در سال 298 قمری رخ داده است که همزمان با قیام سادات علوی زیدی مذهب به رهبری حسن بن زید معروف به داعی کبیر بوده است و پس از پیروزی این قیام تبرستان استقلال یافت. در این هنگام ایگور یکم پادشاه روس به این امید که تبرستان تازه استقلال یافته و توان چندانی در برابر قوای روس نخواهد داشت به تبرستان حمله کرد و در کرانه های نزدیک گرگان به غارت وکشتار پرداخته اند . پس از انتشار این خبر داعی کبیر سپاهی را به جنگ با روس ها فرستاد در این نبرد مازندرانیان آن چنان دلیرانه جنگیده اند که اکثر روس ها کشته شده اند. چند سال پس از ان روس ها بار دیگر با 500 کشتی به همه کرانه های ایرانی دریای مازندران از تبرستان گرفته تا اران و شروان که امروزه جمهوری آذربایجان نامیده می شود یورش آوردند زنان و کودکان بسیاری به اسیری و بردگی گرفته اند و متاسفانه اران و شروان بویژه شهر باکو را تصرف کردند و در آنجا کشتار و غارت بسیار نموده اند. اما در تبرستان روس ها بار دیگر دچار مشکل شدند و در نبرد آمل پیکار شکست سختی تجربه کردند.Russians attacked the Southeastern coasts of the Caspian Sea in Iran many times about 1000 years ago. The first attack, according to the famous historian Ibn Isfandiar, was imposed in 878 A.D. The attack was contemporary to the uprising of Shiite people, led by Hassan Ibn Zeid known as the Great Motivator; that resulted in the independence of Tabarestan region. The Russian King Igor I, assuming Tabarestan is fragile to the attacks by outsiders as it was newly autonomous, attacked Tabarestan and posed many casualties in Gorgan area. The Great Motivator (Daee Kabir) sent an army to defend the territory and they defeated the Russian forces completely. Some years later, the Russians supported by 500 battle ships, invaded the whole Southern coasts of the Caspian Sea. They killed many people and captured women and children to slavery. But they were defeated hard again by the forces of Tabarestan in Amol city. The Russo-Tabarestan battles are the outstanding epic pages of the history of Mazandaran and Iran.

 تازه ها