جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

نامه امام محمد باقر (ع) به جابر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نامه امام محمد باقر (ع) به جابر

مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی (ع) و پدرش حضرت سیدالساجدین امام زین العابدین (ع) است . امام در روز جمعه سوم ماه صفر سال 57 هجری در مدینه متولد شد . دوران امامت امام محمد باقر (ع) از 95 هجری که سال شهادت امام زین العابدین است آغاز شد و تا 19 سال بعد ادامه یافت . امام محمد باقر (ع) از موقعیت مساعد روزگار سیاسی آن زمان برای نشر تعلیمات اصیل اسلامی و معارفه علوم دینی بهره جستند و دانشگاه تشیع و علوم اسلامی را پایه ریزی کردند . امام باقر (ع) توسط هشام ابن عبدالملک مسموم شد و در 7 ذی الحجه سال 114 هجری به شهادت رسید و در بقیع در شهر مدینه به خاک سپرده شد .

 

The Message From imam Mohamed Baghqer To Jaber

Imam Mohamed Baghqer is the fifth Imam of Shiite Muslims. He is known as Bagher al-Ulom since he was a very knowing man in different sciences. His mother was Fatemeh, the daughter of Hassan – the second Imam of Shiite Muslims – and his father was Ali, the fourth Imam of Shiite Muslims. Imam Mohamed Bagher was born in 636. He was appointed as the Imam of Shiite Muslims after the death of his father in 674. Imam Mohamed Bagher took the opportunity to promote the true Islamic tenets during his life and founded the scholarship of Shiite Islam.  He was poisoned by Hesham Abd al-Malek, the then Abbasid king, and martyred in 692. His tomb is in Medina, Saudi Arabia.تازه ها