رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

میراث ماندگار - نمایش محتوای صدا

 

 

میراث ماندگار

این برنامه در ساختار روایی و با تهیه گزارش و کارشناس اداره کل اوقاف و امور خیریه تولید و پخش شده است.

جهت آگاهی مردم از اوقاف و امور خیریه و راههایی قانونی وقف ونیز آشنایی با امور حقوقی آن

جهت آگاهی مردم از وظایف اوقاف و امور خیریه و امور قانونی اوقاف و امور خیریه

امور فرهنگی اوقاف و وظایف فرهنگی آن جهت ترویج فرهنگ شیعه

امور حقوقی اوقاف و وظایف حقوقی آن جهت ترویج فرهنگ

گوینده:طاهره رحماندوست

نویسنده:معصوم همتی

گزارشگر:عسگری امینی

 پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو