سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

موسیقی مازندران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موسیقی مازندران

گالشهای که بر دامنه دره ها با دام نجوا می کنند و زندگی آنها در پهنه جنگلها می گذرد گاه از فاصله یک تلار تا محلی نسبتا دور را با آوازی بلند پر می کنند و گاه گاو یا گوساله ای را که هر کدام نامی دارند را با آوازی بلند می خوانند کتولی از جمله لحنها و نغمه های مشهور مازندران است کتولی ،کتلی،لیلی جان یا دشتی حال آواز کوه ،صحرا ،دشت و آواز مردان و زنان خسته شالیزار است که سینه به سینه تداوم یافته و به ما رسیده است. کتولی موضوعی عاشقانه دارد و ویژه حال و هوای جوانان است که در عروسیها همرا ه با کله ونگ یا شواش خوانده میشود...تازه ها