مه در سواحل غرب مازندران

در واقع مه همان ابری است که در سطح زمین تشکیل شده باشد و از لحاظ شکل گیری نیز روشهای مختلفی برای تشکیل دارد . اما به طور کلی برای تشکیل مه در یک منطقه رطوبت بالا مورد نیاز است
1- مه تابشی: در مه به یک توده هوای مرطوب نیاز دارید که در مجاورت یک بستر سرد قرار بگیرد. بستر سرد می تواند یک زمین پوشیده از برف و یخ باشد یا سطح یک اقیانوس سرد باشد یا صرفا سطح یک زمین بسیار سرد باشد . توده هوای مرطوب در مجاورت این بستر سرد به تدریج سرد شده و دمای آن تا حد دمای اشباع پایین می آید و باعث تشکیل مه می شود. اگر بستر سطح یک اقیانوس باشد و یا در مجاورت یک منبع رطوبت مانند دریاچه و یا رودخانه و یا حتی یک بستر برفی قرار داشته باشد تزریق رطوبت به این توده هوا به تشکیل مه کمک خواهد کرد. همچنین وجود ناخالصی های جاذب رطوبت در این توده هوا و در تمام انواع مه ها به تشکیل مه کمک قابل توجهی خواهد کرد.
      در این نوع مه نباید وزش باد داشته باشید چرا که این توده هوا باید مدتی را در مجاورت این بستر سرد به سر ببرد تا دمای آن کاهش یافته و به دمای اشباع برسد و وزش باد مانع این کار خواهد شد. مجموع این عوامل بیشتر در شبهای سرد و آرام زمستانی فراهم می شود. درشبهای صاف و سرد زمستانی گرمای سطح زمین به صورت تابشی از دست رفته و سطح زمین سرد می شود و وجود یک توده هوای مرطوب در مجاورت سطح زمین باعث تشکیل شدن مه می شود به همین دلیل به آن مه تابشی می گویند.
2- مه وزشی یا انتقالی:  در این نوع  از مه یک توده هوای سرد دارید که از یک سطح مرطوب عبور می کند و رطوبت را به خود جذب کرده و اشباع می شود. این نوع از مه بیشتر روی دریاچه ها و دریاها و مناطق مجاور آنها تشکیل می شود. وقتی یک توده هوای سرد به کمک وزش باد از روی یک سطح مرطوب عبور می کند بخار آب حاصل از این بستر مرطوب جذب توده هوا می شود و از آنجایی که هوای سرد پذیرش رطوبت پایینی دارد به سرعت اشباع شده و مه ایجاد می شود. در این نوع از مه وزش باد ملایم یک عامل اساسی به شمار می آید و به همین دلیل آنرا مه وزشی نامیده اند. وزش باد شدید باعث اختلاط هوای اشباع و غیر اشباع شده و مانع از تشکیل مه خواهد شد.
3- مه کوهستانی : زمانی که یک توده هوای مرطوب به کمک باد و جریانات بالا سو در دامنه ارتفاعات به بالا رانده می شود به تدریج دمای آن کاهش یافته و به حالت اشباع می رسد و مه تشکیل می شود که این مه در ارتفاعات پایین تر به صورت ابرهایی که دامنه و قله کوه را پوشانده اند دیده می شود.
       به طور کلی زمانی که سه شرط اصلی رطوبت ، سرما و هسته های جاذب رطوبت در مجاورت سطح زمین فراهم شود زمینه برای ایجاد مه فراهم است. اگرچه تابش آفتاب و گرم شدن هوا در طول روز مانع از تشکیل مه می شود و مه شبانگاهی را نیز پراکنده می کند اما وجود وارونگی دما در سطح زمین و یا آلودگی های ناشی از کارخانجات و فعالیتهای انسانی ممکن است باعث پایداری مه در طول روز نیز بشود. البته در سطح دریاها و دریاچه های بزرگ ذرات جاذب رطوبت و ناخالصی های هوا بسیار کم است اما به دلیل وجود منبع بزرگ رطوبت شرایط برای تشکیل مه مهیا تراست. البته وزش بادهای خشکی به دریا که ذرات معلق را به سمت دریا ببرد می تواند به تشکیل مه کمک نماید.
      در دماهای بسیار سرد و زیر نقطه انجماد ممکن است مه یخی داشته باشید که از بلورهای ریز یخ تشکیل شده باشد. درخشش تند و خیره کننده بلورهای ریز یخ در برابر نور ( مانند چراغهای خودرو) می تواند به شما در تشخیص این نوع از مه کمک کند.
مه فرارفتی
این مه در صورتی شکل می گیرد که یک توده هوای گرم با رطوبت نسبتا زیاد به طور افقی (فراررفتی) روی سطحی خنکتر حر کت کند که دمای این سطح، زیر نقطه شبنم توده هوای گرم باشد.
هنگامی که بر اثر هدایت توام با آشفتگی، هوا تا زیر نقطه شبنم خنک شود، بخار آب متراکم شده، قطره های آب غبار مه را ایجاد می کند. این نوع مه که تحت شرایطی متنوع از سرعت باد شکل گرفته و دوام می یابد، درجه تلاطم بیتشرین ارتفاع هوای سرد را تعیین می کند. این ارتفاع با ازدیاد سرعت باد افزایش می یابد بنابراین گرادیان(اختلاف) دمایی بین هوا و سطح به همراه میزان تلاطم، احتمال تشکیل مه فرارفتی را معین می کند.
سرعت های کم باد شرایط بهتری را مهیا می سازد، البته با گرادیان دمایی شدیدتر مه فرارفتی می تواند در بادهای شدید نیز ایجاد شود.
در هر صورت در سرعت های زیاد باد به همراه گرادیان های دمایی کوچکتر احتمال تشکیل ابر پوشن با ارتفاع کم بیشتر است، به این دلیل که آهنگ سرد شدن هوا توسط سطح کوچکتر بوده و تا ارتفاع زیادتری گسترش می یابد. در این شرایط به طور معمول جو پایدار است زیرا خنک شدن هوا باعث کاهش ELR (آهنگ کاهش دما به صورت بی دررو) می شود.
مه فرارفتی دریایی که مه دریایی نامیده می شود، در مواقع خاصی از سال رخ می دهد. در عرض های جغرافیایی شمالی، در سواحل نیوفاندلند و در محدوده شمالی اقیانوس آرام این نوع مه به خصوص در ماه جولای از شدت بیشتری برخوردار است. این مه هنگامی به وجود می آید که هوای گرم که از جنوب غربی و جنوب می ورزد به ترتیب از روی آب های سرد لابرادور و اویوشیو و یا آلوتیان عبور کند. مه دریایی روی این مناطق می تواند تا مدت ها باقی بماند و افزایش سرعت و یا تغییر جهت باد تنها باعث پخش شدن بیشتر آن می شود. همچنین در طول تابستان و در عرض های پایین تر در محدوده جریان های سرد کالیفرنیا، جزایر قناری و پرو مه دریایی رخ می دهد.
باید یادآور شد که تنها جریان های سرد باعث ایجاد مه دریایی نمی شوند بلکه در شرایط مناسبی از باد، هوا و دمای سطح آب نیز مه دریایی می تواند تشکیل شود. به عنوان مثال در دریای شمال در فصل تابستان و هنگامی که باد از سمت شمال شرقی، شرق و گاهی جنوب می وزد، پس از عبور روی اروپا به آب های سرد رسیده و مه دریایی را تشکیل می دهد. این مه در ساحل شرقی جزایر بریتانیا با نام Sea fret شناخته می شود.
مه فرارفتی دریایی روی خشکی ممکن است زمانی که هوا روی سطوح سرد جریان می یابد، تشکیل شود. تشکیل این مه را در نواحی سردسیر کشور هنگامی که تحت وزش بادهای گرم جنوب قرار می گیرند، می توان مشاهده کرد.
مه دریایی برای دریانوران و مشاغل مرتبط با دریا یک تهدید جدی به حساب آمده و پیش بینی آن ضروی است. از آن جایی که دمای آب و نقطه شبنم هوا دو پارامتر اساسی برای تشکیل این مه می باشند، با اندازه گیری مدام آن ها می توان زمان تشکیل این مه را پیش بینی کرد
مه دود دریایی:
مه دود دریایی زمانی تشکیل می شوند که سطح دریا ظاهری بخار آلود و دودآلود داشته باشد. این نوع مه در ناحیه هایی محدود و تا ارتفاعی محدود شکل می گیرد. این نوع مه زمانی تشکیل می شود که هوای سرد روی آب گرمتر که اختلاف دمایی در حدود 10 درجه دارد بوزد؛ بدین صورت که هوای بالای سطح با تبخیر آب اشباع می شود. سپس این هوا صعود کرده و با هوای سرد بالاتر می آمیزد. در این شرایط که مخلوط به حالت اّبّر اشباع تراکم رسیده و ذره های آب ایجاد شده تشکیل مه دود دریایی را می دهد. از آن جایی که هوا توسط سطح زیرین آن گرم می شود، ELR محیط از گونه ناپایدار می باشد.
سرعت باد می تواند از کم تا حد توفان تغییر کند. این مه برای اختلاف های دمای کمتر بین آب و هوا در سرعت های زیادتری ایجاد می شود چرا که این امر باعث تامین هوای سرد در بالای سطح آب می شود. در ساحل شرقی امریکای شمالی و قاره آسیا در طول زمستان هنگامی که هوای سرد پس از عبور از قاره ها بر روی رودخانه ها و آب های ساحلی می وزد، مه دود دریایی تشکیل می شود


May on the West coast of the Caspian
In May of that cloud is formed on the surface and the formation of the different methods is formed. But overall for the formation of fog in a high humidity area is required
1 May incident in May to a moist air mass need to be exposed to a cold bed. A land of snow and ice cold bed can be either surface or simply a cold ocean surface is a frigid land. Moist air mass in the vicinity of the substrate is cooled and the temperature is gradually cooled to the saturation temperature drops and the formation of fog. There is also hygroscopic impurities in the air mass in all types of fog formation in May will help considerably.
      The sum of these factors on winter nights are cool and quiet provided.
2. May Vzshy or transfer: This type of fog have a mass of cold air that passes through a wet surface and absorbs moisture and becomes saturated. This type of fog most of the lakes and seas and adjacent regions are formed. In this type of fog light wind is a major factor why it is called May Vzshy. Severe winds cause air mixing saturated and unsaturated and May will be prevented from forming.
clouds that cover a range of mountains seen.
       Generally, when the three conditions of humidity, temperature and moisture absorbent cores provided in the vicinity of the surface area is available for May.reducers. However, in the seas and large lakes absorbent particles and impurities in the air is very low because of the large supply of moisture conditions for the formation of trusts available in May. The land to sea winds, which can lead to the formation of particulate matter into the sea May help.
      In very cold temperatures below the freezing point of ice fog may have a tiny ice crystals are formed. Sharp and stunning brilliance of fine ice crystals to light (such as car headlights) can help you identify the type of fog.
May advection
The fog is formed when a warm air mass with relatively high humidity horizontally (Frarrfty) will move onto the surface cooler temperatures this level is below the dew point of the air mass.
When combined with disturbance of conduct, the air is cooled below the dew point, condensation of water vapor, dust, fog, water droplets are created. May these various conditions of wind speed and durability is formed, the degree of turbulence Bytshryn determines the height of the cold weather. The increase in wind speed increases with height so the gradient (difference) between air and surface temperature with agitation rate, establishes the possibility of the formation of advection May.
Low wind speeds to provide better conditions, with severe temperature gradient May advection can also be caused by strong winds.
The condition normally stable atmosphere for cooling air to reduce the ELR (adiabatic temperature reduction rate) is.
May advection of offshore marine May called, in certain cases, since it occurs. In northern latitudes, the northern Pacific coast of Newfoundland and in the May to July of this type is more severe. The mist that comes when there is warm air coming from the southwest and south of the world to the cool waters of the Labrador and Avyvshyv or Lvtyan pass. Also during the summer and cold in the lower range of the California, Canary Islands and Peru May occur offshore.
Should be noted that only the cold caused the maritime May not be suitable, but in terms of wind, air and sea surface temperature in May can be formed. For example, in the North Sea during the summer, when the wind is from the north-east, South-East, and sometimes blows, after passing over Europe come to the cold water, fog, sea of the form. The fog on the east coast of the islands of Great Britain called Sea fret known.
May offshore onshore advection is possible when air flows over cold surfaces, is formed. Formation of fog in cold areas of the country when the winds are warm and dry, can be seen.
May ship for naval and marine related jobs is considered a serious threat, and it is essential to predict.
Smog sea:
Smog is formed when the sea is the sea surface appearance is steamy and Dvdalvd. This type of smoke in confined areas and the limited height are formed. Then the air to rise and cool air above blends. As the mixture into a cloud of particles reached saturation density of sea water caused the formation of smog is. Since the air is heated by its lower surface, ELR environment is unstable species.
Wind speed can be changed from low to extreme storms. The lower temperature difference between water and air in May for higher speeds caused because this leads to supply cool air above the water. On the east coast of North America and Asia during the winter when cold air passes through the continents on rivers and coastal waters blowing, sea smog is formed
 
تازه ها