جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

منزلت شبهای قدر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

منزلت شبهای قدر

شبی است که می توانیم با دست خودمان در آینده ی خودمان سهیم باشیم آینده ی خودمان را رقم بزنیم . شبی است که ملائکه ها نازل می شوند . ملائکه ها پائین می آیند . ملائکه ها با آدمها سر و کار دارند آدمها با ملائکه ها سر و کار دارند . فضا ، فضای معنوی و ملکوتی و فرشته هاست . انشاء ا... که از این شبها ، از نورانیت این شبها ، از فضای این شبها ، بهترین استفاده را ببریم که شب 19 ، 21 و 23 مخصوصا بیشتر توصیه شده که مواظب باشیم ، نخوابیم . حضرت زهرا (س) آب می پاشیدند برسر بچه هایشان تا شب را بیدار بمانند . شبی است که سفارش شده حتما بیدار بمانید یکی دو شب در سال آدم بیدار باشد هیچ مشکلی برای آدم بوجود نمی آید . انشاء ا... از نعمت های شب قدر بهترین استفاده را ببریم .


Ramadan is the holiest month for Muslim people. The auspicious revelation of Koran took place in the holy month Ramadan. The auspicious and decisive night of Qadr is also in Ramadan. The night of Qadr is supposed to be the night of fate for human beings; the night when the revelation of first verses of Koran took place by Gabriel from Allah (the God) to Prophet Mohamed (PBUH). Angels come down from the Heaven to the Earth and the doors of Heaven are opened to the prayers and questions of the people, especially Muslims. The nights of Qadr are the 19th, 21st and 23rd of Ramadan, but the probability of the 23rd night is stronger. In Islamic tenets, it is recommended to stay awake the whole night and pray to the God for forgiveness and putting our fates into correct path.  Our leaders advised their children to stay awake, eat less and pray to the God for the best fate in their life, to be prosper in both this world and the world to come.
 تازه ها