جهش تولید | چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۹

مقدار بارندگی در مازندران در مقایسه با سال گذشته 12 درصد کاهش یافت - نمایش محتوای خبر

 

 

مقدار بارندگی در مازندران در مقایسه با سال گذشته 12 درصد کاهش یافت

' ابراهیم یخکشی ' روز چهارشنبه افزود : این مقدار بارندگی همچنین نسبت به مدت مشابه در دو سال گذشته و دوره شاخص آماری نیز به ترتیب 25 و 11 درصد کاهش نشان می دهد.

وی با اشاره به تاثیر بارندگی برمقدار ابدهی رودخانه ها اظهارداشت : حجم آبدهی رودخانه ها در استان نیز حدود 3:8 میلیارد مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه دو سال گذشته ، سال گذشته و دوره شاخص آماری به ترتیب 49 ، 17 و 32 درصد کاهش نشان می دهد.

وی با ادامه داد : برغم اینکه فصل زراعی جاری در برخی از رودخانه ها بالغ بر 50 درصد کاهش رواناب داشتیم اما تلاش شد از مقدار آب موجود به نحو مطلوب استفاده شود و با اجرای طرح هایی از جمله نوبت بدنی ، تنش های اجتماعی و ابی به حداقل رسید.

یخکشی افزود : در سال جاری حدود 300 میلیون مترمکعب آب از سدها رها سازی و در اختیار کشاورزان قرار گرفت که این رقم معادل 80 درصد از ذخیره آب سدهای استان می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران در خصوص وضعیت فعلی ذخیره آب سدهای استان گفت : درحال حاضر حدود 150 میلیون مترمکعب آب در سدهای استان وجود دارد که 100 میلیون مترمکعب آن مربوط به سد البرز به دلیل عدم بهره برداری کامل از شکه ابیاری و زهکشی آن است و مابقی مربوط به سد شهید رجایی و دیگر سدهای استان می باشد.

مازندران دارای 147 شاخه رودخانه ، یکهزارو 798 سردهنه کشاورزی ،48 رشته قنات ، هفت هزارو 394 دهنه چشمه و763 قطعه آببندان است.

بیش از 70 هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق مجاز در استان مازندران وجود دارد که به طور میانگین سالانه حدود 2/1 میلیارد مترمکعب آب از آنها برداشت می شود.

استان مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.