رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

معلم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

معلم

دلی شفاف چون آیینه داری،محبت و صفا در سینه داری اگر داری گهی اخمی به چهره،ولی بی شک دلی بی کینه داری معلم ای بهار آفرینش،تو هستی افتخارآفرینش تو هستی گوهر نایاب دریا،عجب دارم زکار آفرینش

The everlasting light is the teacher

The Heavenly kind is the teacher

The light on the path of knowledge

Th symbol  of kindness is the teacherتازه ها