رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

مصرف آب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مصرف آب

همان گونه که مي‌دانيم، دماي کره زمين رو به افزايش است. اين مسئله توازن ميان آب مصرفي و آب مورد نياز را بر هم مي‌زند. بدين ترتيب، آب مصرفي بيشتر از ذخاير آبي موجود مي‌شود. اين نبود توازن علاوه بر صنايع کشاورزي را هم تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و انسان را از نعمت داشتن آب تصفيه شده و تغذيه مناسب محروم مي‌سازد.يکي از تحفه‌هايي که به خيال عوام از نشانه‌هاي تمدن و فرهنگ به شمار مي‌رود، مصرف کردن است تا آنجا که مردم ما خانواده‌هاي پر مصرف و پرخرج را خانواده‌هايي با سطح بالا مي‌دانند؛ بنابراين کسي که بداند تنها ماده‌اي که نمي‌توان از خارج وارد کرد، آب است، مي‌داند که بايد آن را درست مصرف کند.ايران هميشه با کمبود آب روبه‌رو بوده، هست و خواهد بود. ما بايد خودمان را آماده کنيم که با شرايط سخت‌تر از اين هم مدارا کنيم، چرا كه ميزان بارندگي منطقه ما، يک سوم ميزان بارندگي دنياست و کشاورزي مهمترين فعاليت ماست. به همين دليل، به آب بيشتري نياز داريم، چرا که 90% آب کشور صرف کشاورزي مي‌شود.جامعه‌اي که آب زياد مصرف مي‌کند، آب بيشتري هم آلوده مي‌کند. ما بهترين و گواراترين آب دنيا را داريم و با ندانم‌کاري و نداشتن برنامه درست، آن را به بدترين شكل تبديل مي‌کنيم.صرفه جويي خساست نيست، بلکه استفاده بهينه و به اندازه نياز است.

 

 

Water resources are decreasing day by day across the world. According to FAO (Food and Agriculture Organization) Iran is a dry country and in need of potable water. Political think-tanks predict that future wars will be for potable water resources. It is customary that people wash and clean their homes at the advent of the New Year across Iran. As there is usually no water resource available for washing in flats and homes except the civil water pipes, it is necessary to be cautious about water consumption. Consider the need for water by the agriculture and industry sections; it makes it a must top save water as much as possible.تازه ها