جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

مشهد میر بزرگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مشهد میر بزرگ

که مربوط به دوره صفوی قرن ۸ه‍. ق است و درآمل، سبزه میدان، محوطه مصلی آمل واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵دی ۱۳۱۰باشماره ثبت ۵۹به‌عنوان یکی از آثار ملیبه ثبت رسیده‌ است.بنایفعلی بقعه در دو طبقهاحداث گردیده. این بقعه از نظر ویژگی‌های معماری، تزئینات، کاشی‌کاری نماها و خصوصاً سر در ورودی، اهمیت تاریخی دارد.

 

Mash’had Mir Bozorg

 

Mash’had Mir Bozorg is a big building and a tomb inside which dates back to the 15th century. It is located in Sabzeh Meydan district in Amol city, Mazandaran Province. It was registered as the national monument in 1932. It is a two-floored building with magnificant and historical architecture, decorations, tile-works, and beautiful entrances.

.تازه ها