جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

مشترکان خانگی بیش از 40 درصد برق مصرفی مازندران را به خود اختصاص داده اند - نمایش محتوای خبر

 

 

مشترکان خانگی بیش از 40 درصد برق مصرفی مازندران را به خود اختصاص داده اند

منوچهر جعفری روز یکشنبه  افزود: فراهم کردن زمینه مناسب برای استفاده منطقی از انرژی ، ارایه روش های بهینه سازی مصرف و افزایش بازدهی تاسیسات صنعتی ازجمله اهداف مدیریت مصرف انرژی است.

وی کنترل در مصرف ، افزایش بازدهی انرژی ، نگهداری و کنترل سامانه بهینه سازی و سازماندهی را ازجمله راههای دستیابی به اهداف مدیریت مصرف اعلام کرد.

وی اظهارداشت: عوامل اقتصادی و حقوقی شامل قیمت و بهای برق ، قوانین و مقررات ملی ، شدت انرژی ، بهره وری نیروی کار ، مدیریت بار و حفظ انرژی ، انتقال و توزیع ، بازیافت انرژی و جایگزینی آن و عوامل اجتماعی مانند رشد جمعیت و فرهنگ مصرف از عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در کشور است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران ، کاهش آلودگی زیست محیطی ، صرفه جویی در منابع ، جلب رضایت مشترکان ، کاهش هزینه ها، ارتقای کیفیت سرویس و خدمات دریافتی ، افزایش کیفیت و نگهداری تجهیزات منافع صنعت ، کاهش هزینه های سرمایه ای و بهبود خدمت رسانی را از جمله مزایای صحیح مدیریت مصرف انرژی ازجمله برق در کشور عنوان کرد.

جعفری از برپایی دومین جشنواره و نمایشگاه صنعت آب و برق با همکاری وزارت نیرو و توانیر در اردیبهشت ماه سال آینده در مازندران خبرداد.

وی نهادینه شدن مدیریت مصرف در تمام بخش ها را ضروری دانست و گفت: نهادینه شدن مدیریت مصرف در تمام بخش ها به ویژه بخش خانگی ، کمک فراوانی به اقتصاد ملی می کند.

وی افزود: با استفاده منطقی از انرژی نه تنها شاهد کاهش هزینه های مصرف انرژی خواهیم بود ،بلکه آلودگی زیست محیطی کاهش و عمر منابع ملی ازجمله صنعت برق کشور افزایش خواهد یافت.

جعفری ، خاموش کردن لامپ های اضافی ، استفاده درست از لوازم خانگی ، تعویض شیشه ها ، عایق کاری ، بکارگیری لامپ های کم مصرف ، تست و تنظیم دقیق موتورهای لوازم الکتریکی ، جایگزینی لوازم خانگی پر بازده با لوازم الکتریکی خانگی قدیمی و فرسوده را از جمله راهکارهای موثر در مدیریت مصرف انرژی دانست.(ایرنا)